Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Окръжен съд
Историческа справка
Съдии
Администрация
Съдебен район
Съдебни заседатели
Списък вещи лица
Съобщения
Заповеди
Вътрешни правила
График на заседания
Справка за свършили дела
Влезли в законна сила дела
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
Доклад за дейността
Профил на купувача
Подаване на документи
Образци на документи
Правила за поведение в съда и съдебната зала
Правна помощ
Етика
ПРАВИЛА за приложение на ЗДОИ
Сигнали за корупция
Медийна стратегия
Декларации по ЗПРКИ - служители
Правила за подбор и наемане на съдебни служители
Тарифа - държавни такси
Закон за държавните такси
Предложения и оплаквания
Банкови сметки
Изпълнение на бюджета
Ден на отворените врати
Галерия
Полезни връзки
Контакти
Обявления-Държавни съдебни изпълнители
ДСИ - гр.Разград
ДСИ - гр.Исперих
ДСИ - гр.Кубрат
Обявления-Частни съдебни изпълители
Наблюдение на съда
Анкета
Резултати от анкетата
 
 1526454 
 Начална страница  
 Начална страница

Добре дошли в интернет - страницата на Окръжен съд - Разград!
                      
Ние се надяваме, че тази интернет страница ще бъде ценен източник на информация за Вас, независимо дали ще използвате услугите на съда или имате въпроси, свързани с работата на съдебната администрация.
Моля, не се колебайте да се свържете с нас директно с въпроси или коментари.
 
Адрес
Окръжен съд гр. Разград, пл.”Независимост” № 1, e-mail: os_razgrad@mail.bg

e-mail за изпращане на съобщения и призовки по ГПК: rzosgr@mbox.contact.bg

Заявление за електронно призоваване

Председател
тел. (084) 660 675
 
Съдебен администратор
тел. (084)  661183

Главен специалист
тел.   (084) 660537
факс (084) 660179
 

СЪОБЩЕНИЕ

На 05 декември 2018 г. от 10:00 часа в съдебна зала № 4 етаж 3 - Съдебна палата Разград, ще се проведе Общо събрание на съдиите от Окръжен съд Разград за полагане на клетва на избраните съдебни заседатели за Окръжен съд Разград мандат 2019 -2022 година


 
УКАЗАНИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА НАЧИНА НА ДОСТЪП ДО ПУБЛИКУВАНИТЕ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
 
Публикуването на съдебните актове в Окръжен Съд гр.Разград се извършва незабавно, в съответствие с ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ
 
Достъп до актовете се извършва посредством избор „Справка за свършени дела” от лявата част на меню

Уведомяваме Ви, че може да внасяте суми за държавни такси по транзитната сметка на Окръжен съд Разград  и чрез ПОС терминалното устройство, инсталирано в офиса на касиера, стая № 203, ет. 2, Съдебна палата Разград.
Плащанията се извършват чрез дебитни и кредитни карти:VISA, VISA ELEKTRON, V PAY, MasterCard, Maestro и Борика.
При разплащане чрез ПОС терминални устройства не се дължат комисионни /такси/.
 

Обслужваща банка: “Уникредит Булбанк”АД, клон Разград
пл.”Момина чешма” № 1

BIC - UNCRBGSF

Приходна сметка за държавни такси:
IBAN:
BG37UNCR75273111623001


Набирателна с/ка за вещи лица, свидетели и парични гаранции по наказателни дела:
IBAN: BG96UNCR75273311623038

 Адвокатска колегия 
Адвокати
Разградски съдебен район
Нотариуси (списък) 
Списък с нотариуси от lex.bg
Връзки 
Адреси
Полезни адреси на държавни и неправителствени организации
Пътеводител 
За граждани
Пътеводител в съдебните процедури.
Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 660 537, факс (084) 660 179  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР