Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Окръжен съд
Историческа справка
Съдии
Администрация
Съдебен район
Съдебни заседатели
Списък вещи лица
Съобщения
Конкурси
Заповеди
Вътрешни правила
График на заседания
Справка за свършили дела
Влезли в законна сила дела
Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната
Доклад за дейността
Профил на купувача
Подаване на документи
Образци на документи
Правила за поведение в съда и съдебната зала
Правна помощ
Етика
ПРАВИЛА за приложение на ЗДОИ
Сигнали за корупция
Медийна стратегия
Декларации по ЗПРКИ - служители
Правила за подбор и наемане на съдебни служители
Тарифа - държавни такси
Закон за държавните такси
Предложения и оплаквания
Бюджет и банкови сметки
Изпълнение на бюджета
Ден на отворените врати
Галерия
Полезни връзки
Контакти
Обявления-Държавни съдебни изпълнители
ДСИ - гр.Разград
ДСИ - гр.Исперих
ДСИ - гр.Кубрат
Обявления-Частни съдебни изпълители
Наблюдение на съда
Анкета
Резултати от анкетата
 
 1542234 
 Начална страница  
 Начална страница

Добре дошли в интернет - страницата на Окръжен съд - Разград!
                      
Ние се надяваме, че тази интернет страница ще бъде ценен източник на информация за Вас, независимо дали ще използвате услугите на съда или имате въпроси, свързани с работата на съдебната администрация.
Моля, не се колебайте да се свържете с нас директно с въпроси или коментари.
 
Адрес
Окръжен съд гр. Разград, пл.”Независимост” № 1, e-mail: os_razgrad@mail.bg

e-mail за изпращане на съобщения и призовки по ГПК: rzosgr@mbox.contact.bg

Заявление за електронно призоваване

Председател
тел. (084) 660 675
 
Съдебен администратор
тел. (084)  661183

Човешки ресурси
тел.   (084) 660537
факс (084) 660179
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, ОКРЪЖЕН СЪД - РАЗГРАД
ОБЯВЯВА
12 април 2019г.
за „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”

По повод Деня на Конституцията, юриста и съдебните служители – 16 април, в ОКРЪЖЕН СЪД РАЗГРАД ще се проведе „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”.
От 09:30 до 16:00 часа, на същия ден, граждани и ученици ще могат да посетят сградата на съда, намираща се на адрес – гр.Разград, пл.”Независимост” № 1, ет.2 и 3, където ще имат възможност да се запознаят с организацията на работа и функциите на съдебните служби, както и с услугите които предоставя съда на гражданите.
Освен до всички служби на съда, на посетителите ще бъде предоставен и свободен достъп до съдебните зали № 3 и № 4
Провеждането на “Ден на отворените врати” в Окръжен съд – Разград е насочено към популяризиране дейността на съда, с цел повишаване правната култура на гражданите и постигане на по – добра информираност за работата на съдебната система.
 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА НАЧИНА НА ДОСТЪП ДО ПУБЛИКУВАНИТЕ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
 
Публикуването на съдебните актове в Окръжен Съд гр.Разград се извършва незабавно, в съответствие с ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ
 
Достъп до актовете се извършва посредством избор „Справка за свършени дела” от лявата част на меню

Уведомяваме Ви, че може да внасяте суми за държавни такси по транзитната сметка на Окръжен съд Разград  и чрез ПОС терминалното устройство, инсталирано в офиса на касиера, стая № 203, ет. 2, Съдебна палата Разград.
Плащанията се извършват чрез дебитни и кредитни карти:VISA, VISA ELEKTRON, V PAY, MasterCard, Maestro и Борика.
При разплащане чрез ПОС терминални устройства не се дължат комисионни /такси/.
 

Обслужваща банка: “Уникредит Булбанк”АД, клон Разград
пл.”Момина чешма” № 1

BIC - UNCRBGSF

Приходна сметка за държавни такси:
IBAN:
BG37UNCR75273111623001


Набирателна с/ка за вещи лица, свидетели и парични гаранции по наказателни дела:
IBAN: BG96UNCR75273311623038

 Адвокатска колегия 
Адвокати
Разградски съдебен район
Нотариуси (списък) 
Списък с нотариуси от lex.bg
Връзки 
Адреси
Полезни адреси на държавни и неправителствени организации
Пътеводител 
За граждани
Пътеводител в съдебните процедури.
Разград 7200, пл.”Независимост” № 1, тел. (084) 660 537, факс (084) 660 179  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР